Ägna mer tid åt din kärnverksamhet!

Corrigo Finans erbjuder professionell och effektiv kravhantering - Få in pengarna och behåll kunderna.

Välkommen till Corrigo Finans


Vi på Corrigo Finans har mer än 15 års erfarenhet med fordingshantering och fordringsförvärv. Vi tar hand om dina kunder. En stor del av vårt arbete består av kontakten med människor som har fått kravbrev ifrån oss. Vårt mål är att komma fram till lösningar som passar båda parter. Corrigo Finans har tillstånd från Datainspektionen för att bedriva inkassoverksamhet.